Samlarmani


Mitt testamente


...Allt jag äger -- om något är av värde -- tillfaller Partiet. Om det sistnämnda inte längre existerar, tillfaller mina ägodelar staten, och om även den skulle ha upphört behövs inga ytterligare beslut från min sida.

Målningarna som jag har samlat under alla år har aldrig varit för mitt privata nöjes skull, utan för ett galleri som ska byggas i min födelseort Linz vid Donau.

Att denna önskan blir uppfylld är min innersta önskan.

Som executor utnämner jag min mest lojala partikamrat, Martin Bormann, vilken jag härigenom auktoriserar till alla slutliga beslut...

Berlin, den 29 April, 1945, kl. 4 A.M.


Adolf Hitler

bevittnas:

Martin Bormann
Dr. Goebbels
Nicolaus von Below