Om barpersonalen i Stockholm

Efter min bartender-utbildning arbetade jag några månader på en bar i Paris. Baren hade bara öppet kvällstid, så om dagarna ...

When I had finished my bartender education I went to Paris and worked in a bar for a couple of months. During the daytime ...

Allt börjar med en födelse i ett flyktingläger i Tyskland. Föräldrarna var tvungna att lämna sitt hem ...

Everything starts with a birth in a refugee camp in Germany. The parents had to leave their home ...

As far as I know, the first time I ever visited a bar was the day I was baptized. My grandmother took me to a bar ...
Jag är född 1966 i Efterkrigstyskland. Min mor hade bara varit där i 12 månader. Hon kommer ...

Ich wurde 1966 im Nachkriegsdeutschland geboren. Meine Mutter war gerade 12 Monate dort. Sie kommt ...

Magnus af Petersens är född och uppvuxen i Stockholm där han också bor och arbetar. Har arbetat tillfälligt som bartender under studietiden och på fester, men befinner sig oftare på andra sidan baren. Han vill hålla baren snygg och ren, för han vet att bland det värsta som finns är att lägga armbågarna på en våt bardisk.
Egentligen hade jag inget val, bartender var det yrke eller rättare sagt det liv jag lärde att leva under min uppväxt. Hela min uppväxt har jag i stort sett tillbringat bakom min fars bardisk ...
Jag växte upp på en ö med min mor och mina syskon. På ön bodde några familjer som "alltid" hade ...

I grew up on an Island with my mother and sister and brother. On the Island lived some other families that had "always" lived ...

Tom Sandqvist, en av två curators för denna utställning, född i Porvo (Borgå) Finland 1954, bor och arbetar i Stockholm sedan slutet av 80-talet. Professor i konstteori och idehistoria vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Ansvarig för det teoretisk-praktiska projektet "Främlingen". Har sedan 70-talet arbetat som kritiker och författare i Finland, Sverige och de andra skandinaviska länderna. Har två barn, 15 och 11.

piano bar