6:

  • Vissa, särskilt intresserade, i Linz och Wien vet en del om detaljerna.
  • Så varför inte jag? (han var irriterad)
  • Det är inte dina pengar och ditt problem. Jag har fått i uppgift att leta rätt på den försvunna konsten. Det spelar ingen roll varför. Gör bara som jag säger, lita på mig.
  • Så länge som vi inte blir misstänkta för samröre med någonting tveksamt, sa han osäkert, han gjorde en paus, Anna?
  • Vi måste sluta spekulera, sa hon, och börja arbeta. Får jag se listan igen. (fundersamt nämner hon några av de försvunna målningarna) Nu skall vi se... Hon nämner varje verk, och sedan vem som kommer att rekonstruera dem. Rembrandt, Porträtt av en ung pojke, 28 gånger 56cm; Hannelore, tio dagar till två veckor; Courbet, Landskap med poppel 48 gånger 96cm, Simone, åtta dagar; Canaletto, Utsikt över Dogen-palatset i Venedig, olja på duk, 72 gånger 95 cm, Robert, 2 veckor. Caravaggio, Kristus begravning, olja på duk, 157 gånger 107 cm Friedrich, låt oss säga, en och en halv vecka....
...och hon så fortsätter hon med fördelningen av uppgifter tills efter baren stänger...