Body Missing:
En sammanlänkande berättelse i översättning av Ulla Arnell
A bridging narrative, translated by Ulla Arnell
6. Listorna Från anteckningsboken