Body Missing
Transkribering av 6-kanalig videocykel / Transcript from 6-channel video cycle


DELAR AV BERÄTTELSEN
2: Att minnas den goda världen av ting

En manlig röst läser ur ett brev
Österrikes ambassad, Washington, 9 maj 1949. Referensnummer 3172. Till yttermera visso föreligger här ett stort antal signerade konstföremål av uppenbart östterrikiskt ursprung förvärvade i Österrike för Hitlers museum i Linz. Mot bakgrunden av vad de österrikiska myndigheterna fått erfara vid den centrala uppsamlingsplatsen i München, uttrycker Österrikes regering djup oro när det gäller att återfå dessa föremål omgående. Österrikes regering anhåller därför om Förenta Staternas stöd när det gäller att säkerställa nämnda föremåls hemtransport jämte de föremål i saltgruvorna i Österrike vilka förts till München för identifikation. Tillåt mig, sir, att uttrycka min fortsatta tillgivenhet. L Kleinwechter.

Röster som läser
10.10 trakt nr. 4265221, följande verk ur samlingen i Linz: 1831, 1832, 1602, 2588, 827, 2847...

Berättaren:
Det som samlades in. Det som stals. Det som skyddades. Det som konfiskerades. Det som transporterades per järnväg. Det som transporterades i lastbilar. Det som gömdes undan. Förteckningar över alla mer kända gömställen. Det som såldes i Schweiz. Det som anlände till saltgruvorna vissa datum...

Berättaren fortsätter:
Det som lämnade saltgruvorna och när. Det som lånades för partikontor. Det som skänktes bort som gåvor. Det som försäkrades. Det som kom från privatsamlingar. Det som en gång hade tillhört ett lands nationalskatt. Det som de allierade fann. Det som ryssarna tog. Det som nu börjar dyka upp på auktioner. Det som brändes. Det som räddades. Det som korsade havet på olika sätt. Det som efter kriget köptes tillbaka av tidigare ägare...

forts ...