Body Missing
Transkribering av 6-kanalig videocykel / Transcript from 6-channel video cycle


DELAR AV BERÄTTELSEN
6: Den förlösande processen att nämna vid namn börjar

Berättaren:
Finns det någon annan i Linz som vet om detta? frågade han.

Berättaren (förhörsprotokollet fortsätter):
Fråga: Ni sade tidigare att ingen konst lämnade museet i Wien sedan ni tillträdde. Men vad hände med porträttet föreställande prins Eugene av Savojen som ni gav Hitler i födelsedagspresent?
Svar: Jag hittade målningen hos en privat konstsamlare, köpte den och gav den som present. Den hängde inte i det statliga museet. Bara en målning som vilken turist som helst kunde ha köpt.
Fråga: Men de två träsnitt som ni gav Göring 1943 och som ni tog ur museet i Wien?
Svar: Det är något jag skall förklara. Av en av Görings experter fick jag veta att Göring hade ett gotiskt altar i fyra delar och att två delar saknades. Dessa två delar fanns på Konstakademin i Wien. Professor Eichenburger ville sälja dem. Sedan kom jag överens med Eichenburger om att akademin kompenseras för de två delarna.

Olika röster sjunger
Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg, die Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt, Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg, die Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt...

Berättaren:
... och fortsätter att fördela ansvaret...

(c) 1994, Vera Frenkel, Toronto
Översättning: Tom Sandqvist