Projektet Body Missing

Välkommen till Web-delen av projektet Body Missing , en undersökning som startade 1994 i Toronto och Linz som handlar om Kunstraub (konststölds) metoder från Tredje Riket, om det planerade Führer museet och det öde som drabbade konstverken som försvann efter andra Världskriget.

Det som följer är en prototyp för framtida arbete, denna "site" innehåller preliminära undersökningar utförda av konstnärerna och skribenterna: Thomas Büsch, Joanna Jones, Alice Mansell, Mickey Meads, Bernie Miller, Piotr Nathan, Daniel Olson, Jeanne Randolph, Michel Daigneault och Stephen Schofield, Judith Schwarz, Betty Spackman och Anja Westerfrölke. De tillhör stamgästerna på Transit Bar, och man kan fortfarande se dem, då och då, delta i den kontinuerliga diskussionen om det märkvärdiga förhållandet mellan konst och politik.

Ett särskilt intresse i konversationen har riktats emot Sonderauftrag (Specialuppdrag) Linz, Hitlers sällan omskrivna men systematiskt utförda plan att införskaffa konstverk med vilka metoder som helst, inklusive stöld och tvångsförsäljning, till Führer museet som planerades för hans barndomsstad Linz.

Från alla delar av Europa skeppades verken till saltgruvorna i närheten av Alt Aussee. Där förvarades huvuddelen, under perfekt temperatur och fuktighet, tills de upptäcktes av de allierade efter kriget: grotta efter grotta av målningar, skulpturer, grafik och teckningar ämnade f–r det stora museum som aldrig byggdes.

I baren fortsätter samtalet: Om fetischistisk konstsamlarmani och krigstrofÈer; om den osäkra marken mellan förmodat försvunna verk och verkliga förluster; om möjligheten för återskapande genom ett slags kulturellt minne och igenkännande, en koppling som öppnar upp mot tidigare konstnärer och frånvarande verk.

Det här är startpunkterna för några av de inblandade konstnärerna för en undersökning, som i en dialog med det förflutna - i form av ett förhör, ett konkret poem, en personlig historia, en rekonstruktion i ateljen, eller ren fiktion. Deras sidor kommer att förändras kontinuerligt och andra deltagare tillkommer vartefter "siten" utvecklas.

För tillfället är huvudareorna i prototypen av Body Missing: Konstnärer, Bartenders, Beyond, Pianister, Sources, Video, samt översättningar av katalogtexten och berättarens historia från Video-cykeln. De kan nås från kartan: "Site Map", och från flera andra ställen. Delar av den handritade "site"-karta blir synlig vid jämna mellanrum, och även postmöjligheter f–r tittarens kommentarer, men det är förmodligen bäst att först gå vilse och sedan hitta tillbaka igen.

Vera Frenkel
Toronto, september 1995

Medverkande / Tack till
Meddelande
Verktyg