Body Missing
Transkribering av 6-kanalig videocykel / Transcript from 6-channel video cycle


DELAR AV BERÄTTELSEN
I: Att försonas med de döda

Olika röster sjunger
Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg, die Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt, Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg, die Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt...

Manliga röster läser från en lista
K 803, K 866, K867, K 831, K 564, K 1296, K 1029, tvivelaktig, K 1768, dessutom 2698, 1783, 527, 585, 756, 2748, 1786, 2879, 2679, 208, 593, 3143, 2757, 2566, 710, 3128...

Fortsatt sång
Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg, die Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt, Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg, die Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt...

Berättaren översätter visan

Berättaren:
Inklistrat i anteckningsboken fanns ett brev eller en rapport: Kära Anna, av de bifogade dokumenten framgår att varje konstverk hade ett ackvisitionsnummer, ett inventarienummer, ett transportnummer. Ibland också ett försäkringsnummer och nummer för olika auktionshus, andra källor och ett försäljningsnummer. Vid något tillfälle fick varje verk också ett nummer för länder, regioner, städer och distrikt. Och när kodifieringen kulminerade, fick även varje ny samling sitt nummer, liksom även privatsamlingarna och de offentliga museer för vilka verken var ämnade, med känt eller okänt ursprung. Om man kände koden, kunde man av siffrorna lära sig verkets hela historia utan att behöva studera lista efter lista, där verkets plats och ordningsföljd dessutom kunde variera från dokument till dokument. Och dessutom tillkommer det faktum att många av dokumenten kunde innehålla mängder av handskrivna anteckningar, som ingen längre kan tyda.

Manliga röster läser från listan
K 853, 1316 till K 854, två stycken i ett, 42, 599 88 S, följande verk ur samlingen i Linz, 22, 2000 2071...

forts ...