Body Missing
Transkribering av 6-kanalig videocykel / Transcript from 6-channel video cycle


DELAR AV BERÄTTELSEN
5: Athenas polerade sköld

Olika röster sjunger
Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg, die Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt, Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg, die Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt...

Berättaren:
Förhörsprotokoll. Den förhörde:Baldur von Schirach. Plats: Spandau-fängelset. Datum: 9 april 1948. Förhörsledare: Bernard B Taper.
Fråga: Besökte ni saltgruvan i Alt Aussee?
Svar: Nej.
Fråga: Ni var aldrig där?
S var: Nej.
Fråga: Inte ens under krigets sista dagar?
Svar: Jag såg den aldrig. Jag hade inte tid.
Fråga: Ni åkte inte till saltgruvan och tog ett självporträtt av Rembrandt?
Svar: Under krigets sista dagar hade jag aldrig tid att besöka gruvan.

Berättaren översätter replikerna:
...tillhandahåller materialet. Till jubileet i november är de första konkreta resultaten på väg.
-Måste vi fortfarande vara anonyma? Säg mej, Anna, i förtroende, vem betalar allt detta? Tystnad.
-Vi berättar alldeles snart. Ha lite tålamod, Klaus. Diskretion är vårt främsta vapen.
-Finns det någon annan i Linz som vet om detta? frågade han.

Berättaren (förhörsprotokollet fortsätter):
Fråga: Hur väl känner ni till Gestapos verksamhet i Wien i samband med konfiskeringen av judisk egendom och tillvaratagandet av denna egendom?
Svar: Jag visste att Gestapo hade konfiskerat tidigare judisk egendom och att denna egendom hade reserverats för Führern. Detta betydde att denna egendom var avsedd för museet i Linz och att ingen annan vågade ens tänka på något annat.
Fråga: Har ni något att tillägga?
Svar: Gestapo tillät aldrig någon annan någon insyn i deras Kunstpolitik. Jag vet inte vad som hände med dessa konstverk, som måste ha omfattat enormt stora mängder. Jag vet endast att det var meningen att de skulle till Linz.
Fråga: Råkar ni veta vilka agenter från Gestapo var ansvariga för just denna aspekt av deras Kunstpolitik? Stod de i förbindelse med er eller era tjänstemän?
Svar: Nej.

Manliga röster läser från listan
...3016 till K 854 två stycken i ett, följande är siffror utan K-beteckning, 820, 821, 816, 824, 819, 817, 822, 815, 823, 818, tillsammans 38 bilder...

forts ...